Garantija un preču atgriešana

Ja pircējam pārdota prece  ar trūkumiem un  pircējs ar pārdevēju nav apspriedis trūkumus, pircējam ir tiesības prasīt:

-Nomainīt neatbilstošo kvalitātes produktu uz  piemēroto kvalitātes produktu

-Saprātīgā laikā bezmaksas nomainīt preces trūkumus

-Ja pārdevējs nevar novērst trūkumus un nomainīt uz līdzīgo preci, tad  pircējam naudas summu izmaksā atpakaļ.

Par piegādi, izmaksas netiks atlīdzinātas

Ja pircējs iegādājas neatbilstoša kvalitātes preci, tad pircējam jāiesniedz pārdevējam rakstisku pieprasījumu, norādot preču trūkumus. Pieteikumam jāpievieno naudas saņemšanas kvīts vai pirkšanas-pārdošanas kvīts, vai kādu citu  pirkšanas-pārdošanas dokumentu (PVN rēķinu, rēķinu, maksājumu kartes konta izrakstu, utt.). Garantijas laiks ir norādīts uz pirkuma čeka.

Nepieciešamie nosacījumi:

Instalejamāms elektroierīcēm (iekštelpu un āra gaismekļiem, paneļiem, lentēm, prožektoriem, moduļiem) garantija ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie tiek montēti ar atbilstošo kvalificēto speciālistu palīdzību. Ja preces trūkumi tika izraisīti saskaņā ar to, ka pircējs pārkāpis uzstādīšanas un izmantošanas  noteikumus, tad preces maiņai nenotiek, zaudējumus neapmaksā un nauda netiek atgriezta.

 

Klients palīdzība: